Verbouwen

Wanneer mag je zelf asbest verwijderen?

U heeft tot 2024 de tijd om uw asbest te verwijderen als het in direct contact staat met de buitenlucht, dan geldt het asbestdakverbod. Allereerst hoeft niet alle asbest te worden verwijderd. Een asbestdakbekleding onder dakpannen valt niet onder het asbestdakverbod en hoeft dus niet te worden verwijderd. Daarnaast kunt u ook asbestmateriaal achterlaten op plaatsen waar u zelden of nooit vast komt te zitten. Op die manier kunnen er geen asbestvezels vrijkomen en kan het asbestmateriaal beter op zijn plaats blijven. Voor andere asbesttoepassingen dan het in contact komen met buitenlicht geldt geen verwijderingsverplichting, tenzij er een reëel risico bestaat dat er asbestvezels vrijkomen, bijvoorbeeld door beschadiging. Daarnaast is het niet toegestaan om asbesthoudende producten op te slaan, te verhandelen of te verwerken. Asbestdaken van golfplaten en leien moeten echter wel worden verwijderd, omdat ze een risico voor de volksgezondheid vormen. Slijtage door verwering zorgt ervoor dat asbestvezels loskomen van het gelijmde materiaal, in de meeste gevallen is dat materiaal cement, dat in de golfplaten werd gebruikt.

Zelf asbest verwijderen of laten verwijderen?

Als het asbestdak kleiner is dan 35 m², mag u uw asbest(dak) zelf verwijderen, mits het niet gespijkerd, gelijmd of geniet is. Als het dak met bouten is vastgezet of de platen los zitten, mag u het zelf doen. Andere voorwaarden:

  • Het gebouw(en) waarop het dak zich bevindt mag (mogen) niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;
  • het moet gaan om dakplaten (meestal asbestgolfplaten) en niet om leien;
  • de platen mogen niet gebroken zijn of in slechte staat verkeren;
  • de golfplaten moeten volledig verwijderbaar zijn zonder breuk of andere beschadigingen;
  • de werkzaamheden moeten vooraf aan uw gemeente worden gemeld via de Milieudesk;
  • wees u ervan bewust dat een volledig golfplaatje ongeveer 35 kilo weegt.

Voor dat uzelf asbest gaat verwijderen raad ik u altijd aan om eerst asbest advies te vragen aan een expert.