Algemeen

Hoe gaat de procedure van een buitengerechtelijke incasso?

Elk incassoproces is er één te veel. Voor het bedrijf als voor de klant. Als er een rechter bij gehaald moet worden kost dat het bedrijf én de klant meer geld dan nodig. Er wordt daarom altijd geprobeerd om een wanbetaling buitengerechtelijk op te lossen. In deze blog wordt uitgelegd hoe de procedure van een buitengerechtelijke incasso eruitziet.  

Incassobureau  

Een incasso wordt altijd het snelst afgehandeld door een incassobureau. Het incassobureau Agin Otten bijvoorbeeld, is gespecialiseerd in het afhandelen van onbetaalde facturen. Zij zullen voordat ze naar de rechter stappen eerst via andere wegen de klant proberen te laten betalen. Dit wordt gedaan door het sturen van betalingsherinneringen en aanmaningen. Ze mogen hiervoor buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.  

Wat zijn incassokosten? 

Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die buiten de rechtbank om, in rekening kunnen worden gebracht. Incassokosten worden in rekening gebracht om de gemaakte kosten van de onbetaalde factuur te vergoeden.   

Wet incassokosten 

In Nederland gelden wettelijke regels voor het maximale tarief. Dit is vastgelegd in de wet incassokosten (WIK). De WIK is op 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet bepaalt dat het incassoproces van vorderingen van bedrijven op consumenten anders verloopt dat bedrijven onder elkaar. Zo wordt het bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten kan nauwkeurig op een trapsgewijze schaal geregistreerd. In de wet staat ook wanneer een ondernemer de incassokosten kan berekenen en welke stappen hij moet ondernemen. Ook is in deze wet vastgelegd wat de eisen zijn aan een herinnering of aanmaning zodat de consument altijd juist geïnformeerd is.  

Eisen aan een herinnering/aanmaning: 

  • De herinnering/aanmaning moet het exacte bedrag van de schuld vermelden. 
  • Bij het sturen van een aanmaning moet de particuliere debiteur in ieder geval een periode van 15 dagen krijgen om alsnog te betalen. 
  • In de herinnering/aanmaning moet de wanbetaler geïnformeerd worden over de incassokosten die worden gerekend als er niet betaald binnen de gestelde termijn betaald wordt.