Wonen

Waarom zou je kiezen voor windenergie in huis?

Windenergie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waardoor je geld bespaart en de CO2-uitstoot in het milieu vermindert. Windenergie is een schone, hernieuwbare energiebron die elektriciteit opwekt zonder broeikasgassen of schadelijke verontreinigende stoffen in de lucht uit te stoten. Het is zelfs een van de weinige bronnen van elektriciteit die helemaal geen luchtvervuiling veroorzaakt. Zeer duurzaam dus!

Verlaag je energierekening

Verlaag je energierekening. Windenergie kan worden gebruikt om je huis van stroom te voorzien en de CO2-uitstoot tot 60% te verminderen. Dit is goed voor het milieu en voor je portemonnee, aangezien het resulteert in een lagere energierekening.

Efficiënte energieopslag

Wanneer je windenergie opwekt, kan deze worden opgeslagen voor later gebruik. Dit wordt energieopslag genoemd. Energieopslag houdt in dat je de energie die je windturbine opwekt kunt opslaan, zodat je deze later weer kunt gebruiken wanneer je deze nodig hebt. Je kunt je elektriciteitsrekening verlagen en dus geld besparen door ongebruikte energie op te slaan in tijden dat er geen vraag is op het net. Dit is vooral handig als je ook zonnepanelen hebt, omdat die in de wintermaanden niet altijd aan de vraag kunnen voldoen.

Kan werken als back-up systeem voor stroomuitval

Je kunt windenergie gebruiken om je huis van stroom te voorzien tijdens stroomstoringen. Dit gebeurt vaak via een omvormer, die de gelijkstroom van je windturbine omzet in wisselstroom die compatibel is met het elektrische systeem van je huis. Sommige mensen gaan nog een stap verder en installeren ook zonnepanelen. De twee systemen werken in dit geval samen: als het buiten zonnig is, laden ze de batterijen op. als het buiten bewolkt of donker is, schakelen ze over op het gebruik van de opgeslagen energie in die batterijen. Dit voegt redundantie toe aan je energievoorziening, zodat er altijd back-up bronnen beschikbaar zijn, ongeacht het tijdstip van de dag of nacht.

Het is schoon en hernieuwbaar

Windenergie is een schone en hernieuwbare energiebron. Net als zonne-energie gebruikt wind de natuur om zijn eigen energie op te wekken. In tegenstelling tot zonne-energie heeft wind echter geen zonlicht nodig om te functioneren. Dat betekent dat je de kracht van wind overal kunt benutten.